منو
در ره نفس کزو سینه ما بتکده شد

در ره نفس کزو سینه ما بتکده شد

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 391 دریافت شده
خواننده : شهرام ناظری
شاعر : حافظ
آواز اخلاقی و عرفانی

در ره نفس کزو سینه ما بتکده شد
تیر آهی بگشاییم و غزایی بکنیم
مدد از خاطر رندان طلب ای دل ورنه
کار صعب است، مبادا که خطایی بکنیم

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی