منو
می روم تا برسم تا دریا

می روم تا برسم تا دریا

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 459 دریافت شده
آواز اخلاقی و عرفانی

می روم تا برسم تا دریا
تا دلم را ببرم وقت تماشا دریا
پیش از این درد مرا هیچ نمی فهمیدند
می روم تا که بگویم پس از این با دریا
می روم تا برسم تا لب ساحل ساحل
و صدایش بزنم باز که دریا دریا
دست ما را سبد خواهش ما را پر کن
خالی از هرچه نمی دانم و اما دریا
او که در آینه ای گردد و می گرید کیست
او که از عشق نترسید منم یا دریا
دل به دریا بزنم یا نزنم می دانم
با خودش می برد آخر دل ما را دریا

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی