منو
نماز شام غریبان چو گریه آغازم

نماز شام غریبان چو گریه آغازم

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 2544 دریافت شده
خواننده : حسام الدین سراج
شاعر : حافظ
با اجرای حسام الدین سراج

نماز شام غریبان چو گریه آغازم
به مویه های غریبانه قصه پردازم
به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار
که از جهان ره و رسم سفر براندازم

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی